8 клас

Алгебра

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-8klas-2021/7-algebra-8kl/Merzlyak-Algebra-8kl.pdf

Біологія

https://pidruchnyk.com.ua/863-biologiya-8-klas-sobol-2016.html

Всесвітня історія

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-8klas-2021/5-vsesv-istoria-8kl/Vsesvitnya-istoriya-8kl-Hisem.pdf

Географія

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-8klas-2021/9-geography-8kl/Geografia-8kl-Boyko.pdf

Геометрія

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-8klas-2021/8-geometry-8kl/Gymnasia-Merzlyak-Geometry-8kl.pdf

Зарубіжна література

https://pidruchniki.in.ua/zarubizhna-literatura-8-klas-voloshhuk-slobodyanyuk-2016/

 

Інформатика

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-8klas-2021/11-informatyka-8kl/Informatyka-8kl-Korshunova.pdf

Історія України

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-8klas-2021/4-istoria-Ukr-8kl/Istoriia-Ukrainy-8kl-Gisem-Martyniuk).pdf

Мистецтво

https://pidruchnyk.com.ua/811-mystectvo-8-klas-gaydamaka-2016-nova-programa.html

 

 

Основи здоров’я

https://pidruchnyk.com.ua/877-osnovy-zdorovya-8-klas-beh-2016-nova-programa.html

Українська література

https://shkola.in.ua/1029-ukrainska-literatura-8-klas-avramenko-2016.html

Українська мова

https://pidruchnyk.com.ua/883-ukmova-8-glazova-2016.html

 

 

 

Фізика

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-8klas-2021/12-fizyka-8kl/Fizyka-8kl-Baryakhtar.pdf

Хімія

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-8klas-2021/13-khimiya-8kl/Khimiya-8kl-Popel.pdf